Ing. Tomáš Datel

Nabízím Vám své služby soudního znalce v oboru ochrany přírody.

  • specializace desinfekce, desinsekce a deratizace
  • specializace ochrana životního prostředí a odpadové hospodářství

Certifikáty dokládající mou odbornost naleznete níže, nicméně tím hlavním pilířem na kterém stojí má kvalifikace jsou dlouholeté zkušenosti v oboru. Díky účasti na realizaci stovek projektů, kde bylo nutno řešit právě kvalitu životního prostředí, Vám mohu nabídnout skutečně kvalitní služby, které nejsou založeny pouze na teoretických znalostech.

Potřebujete posudek pro soud? Kontaktujte mě!

Jsem zde však i pro případy, kdy místo posudku potřebujete spíše posouzení situace a návrh řešení, neváhejte se na mě prosím proto obrátit i v těchto situacích. Naše firma Bio-consult zajišťuje mimo jiné následující služby:

  • odebrání vzorků
  • vyhodnocení v laboratoři a určení původu případného znečištění
  • návrh řešení
  • provedení sanačních prací

Vše ve vysoké kvalitě kterou jsme museli prokázat pro získání certifikátu soudního znalce!

Certifikáty

Certifikát Certifikát

Kontakt

Ing. Tomáš Datel

Otakata mejedlého 133
Staré Splavy 471 63
tomas.datel@quick.cz
tel.: 735 751 531