Zajištuji a provádím na základě příslušných osvědčení v souladu s platnou legislativou a na základě dlouholetých zkušeností v oboru. 

 

Díky účasti na realizacích, množstvím úspěšně vyřešených objednávek, bylo nutné se právě zabývat kvalitou životního prostředí a ochranou přírody. 

Posudky obsahují zjištění: nález kontaminace, její popis, zdravotní závadnost, nebo určení závadného materiálu v budovách, návrh sanačních prací a stavebních úprav. Dále obsahují rozpočet, fotodokumentaci a laboratorní protokol z akreditované laboratoře a způsob uložení odpadů.

PROVÁDÍM A ZAJIŠŤUJI

U všech zjištěných kontaminací provádím návrhy na odstranění, jejich popis a zdravotní závadnost. Návrhy na provedení sanačních prací a odstranění stavebních závad, které tvorbu kontaminací způsobují. Součástí znaleckých posudků jsou rozpočty, případně další opatření, které jsou potřebné k odstranění závad a to i veškerá ochranná opatření vč. preventivních.

 • pasportizace objektů
 • stálá kontrola a monitoring objektů
 • průzkumy objektů
 • stanovení postupu a nalezení ohnisek zamoření
 • dozor prováděných sanačních prací , dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních prací
 • zjištění kontaminace v prostředí bytových a kancelářských objektů, sportovišť, areálů apod., odběr vzorků a jejich vyhodnocení v akreditovaných laboratořích
 • zjištění, průzkum a laboratorní vyhodnocení nebezpečných materiálů, jako je azbest, bifenyly a ostatní nebezpečné látky v budovách, areálech, hřištích apod.
 • zjištění mikrobiologického stavu a výskyt plísní, legionely, koliformních bakterií
 • zjištění a popis výskytu dřevokazných hub
 • sanace objektů napadených dřevokaznými houbami 
 • zjištění a popis výskytu škůdců dřeva – dřevokazný hmyz
 • sanace objektů ohrožených, nebo napadených dřevokazným hmyzem
 • zjištění, popis a návrh ochranných opatření u obtížného hmyzu
 • sanace objektů napadených plísněmi
 • chemickou ochranu dřevěných konstrukcí proti negativním vlivům
 • zjištění zamoření mikroorganizmy v ovzduší - měření aeroskopem
 • zjištění a popis škůdců textilu, kůže a papíru
 • zjištění a popis škůdců potravin
 • zjištění, výskyt a návrh ochranných opatření u všežravých škůdců
 • zjištění výskytu hlodavců
 • detekci a ochranná opatření proti roztočům